Om Orø

Orøs natur og historie

Mellem Yder- og Inderbredning i Isefjorden, skilt fra Hornsherred ved Østerløb og fra Tuse Næs ved Vesterløb ligger Orø. 1503 ha stor. Der er anlagt 12 -14 km trampestier på den jævnt kuperede og spredt bevoksede ø.

Orøs badestrand ligger ved Nørrestænge. Stranden har det blå flag, så vandkvaliteten er i orden. Og ved naturskolen Orøstrand finder man naturpark, hvor bl.a. kvæg af heredfordracen, vildsvin og hjorte færdes på en lille savanne og i naturindhegninger.

Desuden har Orø et museum med lokalhistoriske samlinger. Hvis man har et gyldigt fisketegn, kan man leje en jolle og fange sin egen middagsmad, især hvis man kan lide ål og fladfisk. Garnituren køber man i Brugsen. Hvis man ikke har held med fiskeriet, kan man spise i den over 200 år gamle kro i Bybjerg.

Idyl og smukke landsbyer

En tredjedel af Orøs areal er udenfor omdrift, og størstedelen af øens kyst består af bevoksede havskrænter. Der er mange lavtliggende strandenge, og langs hele nordsiden kan man skue ud over kystklinterne og det rige fugleliv.

I skoven kan man med lidt held møde øens rådyrbestand. Der er mange harer og fasaner, og i modsætning til mange småøer har Orø ræve, vandrotter og muldvarpe. Følger man trampestierne, kommer man vidt omkring på Orø og skåner samtidig naturen. Stierne er markeret med orienteringspile, og man kan få et kort over stinettet på Orøkontoret.

Der er fire byer på Orø: Bybjerg, Brønde, Gamløse og Næsby. Der er mange smukke, gamle landsbymiljøer med snævre gyder og velbevarede bindingsværkshuse. Omkring på øen ligger der godt 1200 sommerhuse.

Dronning Margretes ø

Orø kaldes dronning Margretes ø, fordi Dronning Margrete har ejet øen. Der er dog ikke tale om vores Margrethe, men Margrete I, der levede i 1200-tallet. Det siges, at der på Stensbjerg har ligget en borg ved navn Dronning Margretes Slot.

Men der var mennesker på Orø længe inden da, hvad fundet af køkkenmøddinger vidner om. Og der har været over 100 høje fra bronzealderen, hvoraf tre stadig findes. Der er også fundet et unikt guldkors på Orø. Originalen findes på Nationalmuseet, mens Orø museum udstiller en kopi. Opførelsen af Orø kirke blev påbegyndt i 1100 tallet og afsluttet i 1275. Våbenhus og tårn er dog nyere, men kirkens inventar er meget gammelt og smukt.

At kirken stod gennem svenskerkrigene skyldes kun den daværende præst. Svenskerne havde nemlig låst alle øens mænd inde i kirken for at mordbrænde dem, da præsten med held gik i forbøn for dem hos svenskekongen. Årsagen til svenskernes grumme hensigter var, at en af mændene havde dræbt en svensk officer. I dag er både svenske officerer og alle andre velkomne på Orø.

Turistkontor med komplet information om Orø:

Orøkontor/Turisthuset
Orø Havn 3A
4305 Orø
Tlf. (+45) 61 73 08 70
E-mail: info@oroe.dk
Web: www.oroe.dk